»
Štruktúrované kabeláže

základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov“, t.j. pasívna časť komunikačnej siete.

Hlavnými požiadavkami pri návrhu štruktúrovanej kabeláže, sú z hľadiska jeho využitia a funkčnosti požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém, ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta, hlas, obraz, prípadne iných perspektívnych technológií, po jedinom médiu. Štruktúrovaná kabeláž je teda z tohto pohľadu inteligentný a flexibilný univerzálny systém. Celá technológia je pritom postavená len na metalických alebo optických kábloch, prípadne je možné, vhodne tieto systémy kombinovať. Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po niekoľko desiatok Gbit/s. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda zárukou, že vaša spoločnosť, príp. domácnosť bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií.

Štruktúrovaná kabeláž umožňuje "užívateľom" priestorov, meniť vzhľad interiéru podľa svojich predstáv a pri vhodnej konfigurácii kabelážneho systému, vylučuje potrebu naťahovania káblov po celej miestnosti. Aby však takýto systém dokonale spĺňal v budúcnosti svoje poslanie, je nutné venovať pozornosť už návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých možností a požiadaviek.

 

Hlavnou výhodou týchto systémov je, že pri ich použití zaniká potreba ťahať separátnu kabeláž pre každú technológiu. Použije sa jeden typ kábla, po ktorom je možné preniesť hlas (telefón), dáta (PC, switch, router) a obraz (TV).

 

Rozdelenie technológií


Metalická kabeláž

 


Metalické káble štruktúrovanej kabeláže sú použité ako fyzický prepoj medzi kanceláriou, resp. bytom a centrálnym bodom, ktorým je rozvádzač "rack". Takýto rozvod sa nazýva horizontálny, keďže káble sú ťahané v rámci jedného podlažia (poschodia). Je možné prepájať metalickými káblami aj jednotlivé podlažia budovy (vertikálny rozvod), avšak len do dĺžky kábla 100m. Toto dĺžkové obmedzenie platí samozrejme aj v prípade horizontálneho rozvodu.
Ako základné médium sa používajú 8-vodičové káble, v prevedení ako 4 - páry skrúcané medzi vodičmi v páre, ako aj páry skrúcané medzi sebou. Kvalita a hustota skrúcania je jedným z atribútov kvality prenosu po takomto káble, kvôli elektromagnetickým presluchom medzi jednotlivými pármi.


1. najpoužívanejšie kategórie

Enhanced Category 5 (Cat 5E) 100 MHz, prenos 1GBase-T
Category Augmented 6 (Cat 6A) 500 MHz, prenos 10GBase-T
Aktuálne kategórie (5E a 6A) uvažujú už s obojsmerným prenosom po všetkých štyroch pároch súčasne /zahŕňa aj požiadavky pre prenos GIGABIT ETHERNETu a 10GIGABIT ETHERNETu ako aj ďalších budúcich vysokorýchlostných aplikácií/.

 
2. Tienenie

Tienenie vodičov fóliou alebo opletením, je ochrana voči vonkajšiemu vplyvu iných technológií a elektromagnetickému rušeniu, čím sa zvyšuje kvalita prenosu a nedochádza ku strate údajov. 
Čím väčšou rýchlosťou auto ide, tým väčšie nebezpečenstvo znamená dážď a nárazový vietor. Analógia platí aj pre vysokorýchlostný prenos dát. Čím vyššia prenosová rýchlosť, tým väčšie nebezpečenstvo predstavuje pre signál elektromagnetické rušenie.

3. Meranie a certifikácia

Meranie kabelážneho systému je potrebné z hľadiska kontroly správnosti parametrov funkcionality, ako aj splnenia parametrov noriem a kategórií. Na meranie príslušných portov sa používajú testery pre príslušný rozsah a kategóriu. Následná certifikácia dokumentuje všetky parametre, pre úplné posúdenie stupňa kvality metalickej kabeláže (viď. merací protokol).

 

Optická kabeláž

Hlavným rozdielom medzi metalickou a optickou kabelážou je v použití prenosového média. V prípade optickej kabeláže je ním optický kábel, tvorený niekoľkými sklenenými vláknami, z čoho vyplýva ďalšia odlišnosť od metalickej kabeláže a tou je typ prenosu. Keďže sklo je výborným izolantom, nie je možné po sklenených vláknach prenášať elektrické signály, ako je to v prípade klasických káblov, ale je potrebné ich na jednej strane pretransformovať na svetelné impulzy, ktoré sú šíriteľné sklom. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť komunikáciu na vzdialenosti, ktoré nie sme schopní pokryť metalickými káblami bez použitia aktívnych prvkov. Optické rozvody sa zvyčajne používajú na vytvorenie hviezdicovej optickej chrbticovej kabeláže budovy, pre fyzické prepojenie príslušných dátových rozvádzačov (tým pádom jednotlivých štruktúrovaných kabeláží) a poprípade následne viacerých budov do areálu – ako jedného komunikačného celku.

Základným médiom je kábel obsahujúci párny počet optických vlákien. Káble sú v rôznom vyhotovení podľa prostredia, do ktorého budú aplikované. Rôzne typy vlákna majú rozdielne parametre.


Meranie a certifikácia

Tak ako pri metalickom kabelážnom systéme je potrebné aj na vytvorenej optickej kabeláži zrealizovať certifikačné merania príslušnými testermi, ktoré svojimi výstupmi dokumentujú všetky parametre pre úplné posúdenie stupňa kvality zvarov a spojov na vlákne, ako aj úroveň a hodnoty celej optickej trasy.

 

 

Pri tak rozsiahlych možnostiach dodávky a montáže štruktúrovaných sietí, nie je možné bez obhliadky objektu, prípadnom predložení projektu určiť presný typ pre Váš objekt. Preto ak máte záujem o štrukturovánú kabeláž nás prosím kontaktujte, TU.

NWVkMz