»
WIFI

alebo aj Wireless Fidelity, je stále vyžadovanejšia bezdrôtová technológia prenosu dát. Tak ako sa menia mobilné telefóny, postupom času sa menia technológie vo svete počítačov a sietí. Mobilita je heslom dnešnej doby a skrýva nové možnosti pre prácu i pre zábavu.

WiFi používa pri prenose dát mikrovlny a vysiela v určenom pásme, ktoré je vyčlenené regulačným orgánom. V tomto pásme môžu vysielať hromadné oznamovacie prostriedky, ako televízie a rádia. Preto sa medzinárodnou dohodou vyčlenilo takzvané pásmo ISM (Industrial Scientific and Medical), čo v preklade znamená pásmo vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske účely.

Popularita sietí WiFi sa tak rozmohla v roku 2003. Od tohto roku teda môžeme hovoriť o fenoméne WiFi.

Aké sú výhody pre domácnosť?

WiFi svojim užívateľom ponúka hneď niekoľko plusov: vytvoriť si sieť ľahko a rýchlo bez nutnosti ťahania káblov. Pôvodným zámerom 802.11 bolo vystavať sieť aj tam, kde je nemožné alebo ekonomicky nevýhodné stavať klasické káblové siete, napríklad z bytu do bytu, z domu do domu, v historických budovách alebo rozsiahlych objektoch.

Postupom času si výhody WiFi začali uvedomovať aj výrobcovia spotrebnej elektroniky a začleňujú ju do svojich výrobkov (napríklad môžete vytlačiť čokoľvek na tlačiarni bez toho, aby musela byť pripojená k zapnutému počítaču, pripojiť sa mobilným telefónom na internet a iné).

Momentálne u nás WiFi používajú hlavne poskytovatelia alternatívneho pripojenia na internet, ďalej na miestach, kde sa často mení usporiadanie počítačov, napr. konajú sa porady manažmentu firmy. V tejto dobe je už každý notebook a mobilný telefón vybavený WiFi kartou a stačí mať AP – tzv. Access point, v preklade prístupový bod, ktorý pripomína svojimi rozmermi a tvarom malé rádio.

Na záver len podotknem, že tieto technológie majú budúcnosť samé, ale najmä v kombinácií so spotrebnou elektronikou. Už o pár rokov sa predpokladá vymiznutie zbytočných káblov, kdekoľvek budeme môcť kontrolovať obsah chladničky, ovládať práčku, nastavovať hodinky, kontrolovať stav motorového vozidla. S pomocou WiFi, budeme môcť robiť množstvo ďalších vecí a to všetko bez nutnosti byť pripútaný káblom na jednom mieste.

 

Kedže rozsah dodávky a montáže WIFI je veľmi závislá vec od typu objektu a požiadaviek zákazníka, nie je možné bez obhliadky objektu, prípadnom predložení projektu určiť presný typ pre Váš objekt. Preto ak máte záujem o WIFI sieť, nás prosím kontaktujte, TU.

MWFjZjI2